Praktijkfolder Dr. Visser

K.G. Visser

                                                                                        

Leonard Bernsteinhof 2                                              

1628 TT Hoorn

 

 

https://huisartsenpraktijk-buijs-grootenhuis-visser.praktijkinfo.nl

 

Marjelle Peerdeman Praktijkondersteuner somatiek

Diny de Keijzer praktijkondersteuner somatiek

Monique Haijnes praktijkondersteuner GGZ

 

Tanja Deen Praktijkassistente

Isabel de Wit Praktijkassistente

Marleen Eleveld Praktijkassistente en spreekuurondersteuner

Linda Zwarthoed Praktijkassistente

Diny de Keijzer Praktijkassistente

 

 

Telefoonnummers

Praktijktelefoon:  242420

Herhaalreceptenlijn: 212179

Spoedlijn: overdag: 271938

avond/nacht/weekend 297800

 

Openingstijden: 08.00 - 17.00 uur

Donderdag gesloten

Afspraken voor

(telefonisch)spreekuur, visite

aanvragen: 08.00 - 10.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur

urine inleveren: 8.00-10.00 uur

Middagpauze: 12.30 - 13.30 uur

 

 

Waarneming bij afwezigheid

Bij mijn afwezigheid, op donderdag en tijdens

vakanties of bijscholing, nemen dokter Grootenhuis, dokter Zwijnenburg

en dokter Buijs voor mij waar voor spoedgevallen.

 

Opleiding

In samenwerking met Vu medisch centrum worden bij ons huisartsen opgeleid. De huisarts in opleiding verblijft een jaar bij ons in de praktijk. Voor het goede begrip, huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

Het zal kunnen gebeuren dat u behandeld wordt door deze arts. In principe zal u altijd gevraagd worden of u dat goed vindt. In uitzonderingsituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van een van de huisartsen kan het voorkomen dat u geen keus heeft.

 

 

Spreekuren

Het spreekuur is alleen op afspraak. Tussen 8.00

uur en 10.30 uur kunt u bellen om een afspraak

te maken voor de zelfde of andere dag in de week. Voor een consult wordt ongeveer 10 minuten gereserveerd.

Van 11.30-12.15 en 13.30-14.30 uur kan u ook bellen voor een afspraak op een andere dag.

De assistente zal u vragen wat de reden is van uw komst, zodat zij

er in de planning rekening mee kan houden

wanneer er meer tijd nodig is voor het consult.

 

Telefonisch terugbelspreekuur

Korte medische vragen of uitslagen bespreken

kan vaak telefonisch. Tussen 8.00 uur en 10.30

uur kunt u bellen. Mijn assistente kan de vraag

zelf beantwoorden of zij kan de huisarts laten

terugbellen tussen 11.00 en 12.30 uur. Zelf bellen

naar het telefonisch spreekuur is niet mogelijk.

 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u aanvragen bij voorkeur via

de herhaalreceptenlijn. Via de praktijk met toets een 2 of rechtreeks op telefoonnummer  212179

krijgt u een antwoordapparaat te horen waarop u

kunt inspreken. Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum,

medicijnnaam met de sterkte, de dosering

en gewenste hoeveelheid in op het bandje. Ook

kunt u dit doen door receptendoosjes of etiketten op

de praktijk in de daarvoor bestemde bus te deponeren.

Herhaalrecepten kunt u de volgende dag vanaf

14.00 uur ophalen in de apotheek .

Herhaalrecepten kunt u ook via onze internetsite bestellen

https://huisartsenpraktijk-buijs-grootenhuis-visser.praktijkinfo.nl

 

Huisbezoek

Als u niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een

huisbezoek aanvragen tussen 8.00 en 10.30 uur.

Omdat er op de praktijk betere onderzoek en

behandelmogelijkheden zijn, is het indien

mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

 

Spoedgevallen

Bij ongelukken of plotselinge ziekten kunt u altijd

onze hulp inroepen. Ook als u naar de praktijk

komt, is het beter eerst te bellen. Dan kunnen

wij ons voorbereiden op uw komst.

 

Praktijkondersteuner

Marjelle Peerdeman en Diny de Keijzer werken als praktijkondersteuner

in mijn praktijk. Dat betekent dat

zij een aantal extra taken hebben om mij te

assisteren bij de behandeling en begeleiding

van patiënten. Zij doen zelfstandig spreekuur

voor o.a. patiënten met diabetes, astma en hart

en vaatziekten.

 

Spreekuurondersteuner


Marleen Eleveld werkt als spreekuurondersteuner in de praktijk. Zij beoordeelt zelfstandig kleine kwalen. Indien nodig overlegt zij met de huisarts over het beleid.

 

POH-GGZ

Monique Haijnes werkt als POH-GGZ, dat staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. Zij behandelt en begeleidt mensen met psychische en psychosociale klachten.

 

 

Lunchpauze

Onze lunchpauze is van 12.30 tot 13.30 uur.

Voor spoedgevallen blijft de praktijk telefonisch

bereikbaar.

 

 

Reis- en vaccinatieadvies

 

Voor reis- en vaccinatieadvies kunt u bij ons terecht  

 

Tijdens een consult op de praktijk wordt rekening gehouden met uw reiservaring en vaccinaties in het verleden, uw medische achtergrond en de medicatie die u eventueel gebruikt. Wij zijn aangesloten bij Reisprik en u kunt zich aanmelden via de website Reisprik.nl met uw postcode.

 

Reisprik is als erkend vaccinatiecentrum aangesloten bij het LCR.

 

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

 Mijn praktijk is voor spoedeisende huisartsenzorg

‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en

op feestdagen aangesloten bij de

Huisartsenpost West-Friesland (HAP) in Hoorn.

De Huisartsenpost kunt u op werkdagen

‘s middags van 17.00 uur tot 8.00 uur de

volgende ochtend en op zaterdag, zondag en

feestdagen bereiken op telefoonnummer 0229

297 800 . U krijgt een doktersassistente aan de

telefoon die vragen op medisch gebied kan beantwoorden

of, al dan niet met spoed, een afspraak

kan maken op het spreekuur. De

Huisartsenpost is gevestigd aan de Maelsonstraat 5,

voor de ingang van het Westfries Gasthuis.

U kunt op de Huisartsenpost uitsluitend terecht

na een telefonische afspraak.

Wanneer u om medische redenen niet in staat

bent om naar de Huisartsenpost in Hoorn te

komen kan de huisarts een huisbezoek afleggen.

 

Privacyreglement

 De praktijk heeft een privacyreglement. Dit gaat

over de beveiliging van uw gegevens en in

hoeverre een andere hulpverlener (waarnemend

huisarts, assistente en apotheekmedewerker)

inzage in uw gegevens heeft. Bij de assistente

kunt u nadere informatie inwinnen.

 

 

Bereikbaarheid

 

Buijs:                  0229-272424

Grootenhuis:     0229-212124

Visser:                0229-242420

 

Receptenlijn:     0229-212179

Spoednummer: 0229-271938

 

Routebeschrijving

gezondheids­informatie